OPRAC. INTERNETOWE - ks. Mirosław Baranowski (D. Ełcka) - e-mail

PRZYPISY: Stanisław Kuczwara - jerozolimka@o2.pl


K A T E C H I Z M
K O ¦ C I O Ł A
K A T O L I C K I E G Oza zgod± i w oparciu o wydanie

INFORMACJE WSTĘPNE

PALLOTTINUM 1994

ZMIANY W KATECHIZMIE