<< powrót

CORRIGENDA
(Poprawki naniesione przez Kongregację Nauki Wiary)

Teksty poprawek zatwierdzone przez Kongregację Nauki Wiary pismem z dnia 25 kwietnia 1998 r. (Prot. N. 1/93)
[Pismo kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, z dnia 15 maja 1998 r. N. 1896/98/P.]

Poprawione miejsca

57, 64, 65, 69, 84, 88, 90, 108, 116, 118, 134, 240, 265, 335, 336, 398, 627, 702, 708, 723, 833, 875, 879, 911, 916, 922, 929, 1014, 1141, 1170, 1256, 1281, 1289, 1297, 1300, 1302, 1307, 1313, 1314, 1320, 1367, 1368, 1388, 1389, 1400, 1417, 1454, 1471, 1481, 1483, 1583, 1605, 1611, 1623, 1635, 1672, 1684, 1687, 1702, 1863, 1864, 2042, 2043, 2265, 2266, 2267, 2296, 2297, 2326, 2352, 2358, 2366, 2372, 2403, 2411, 2417, 2483, 2508, 2599, 2715, 2834, 2853

<< powrót