<<powrót

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Wydanie internetowe Katechizmu Kościoła Katolickiego ma na celu poszerzenie dostępu do tak ważnego dokumentu i zapoznanie z jego treścią jak najwięcej ludzi. Może to być szczególnie przydatne Polakom za granicami Ojczyzny.
W tym miejscu chciałbym podziękować Ks. Dyrektorowi Wydawnictwa Pallottinum za wyrażenie zgody na tego typu publikację w internecie.
Tekst ten nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych.

Serdecznie dziękuję Staszkowi z Gdyni za trud opracowania przypisów do tego wydania!!!!!

2. Sposób poruszania się po stronach Katechizmu
W celu łatwiejszego i szybszego wczytywania tekstu Katechizm został podzielony na kilkadziesiąt części, z których największe trochę przekraczają 100 Kb.
Zostały one zaznaczone w ogólnym spisie treści.
Odsyłacze kierują nas na odpowiednie części, gdzie do pomocy mamy szczegółowy spis treści obejmujący zakres danego fragmentu (przeważnie rozdziału).
Klikając na odpowiednim odnośniku znajdujemy szukany fragment.
Można wyszukiwać tematycznie, bądź kierując się zaznaczonymi numerami poszczególnych punktów Katechizmu.

3. Wydanie książkowe Katechizmu Kościoła Katolickiego
Publikacja w internecie to pomoc, ale też i zachęta aby sięgnąć do tekstu książkowego tego dokumentu.
Warto posiadać wydanie książkowe, które poszerzone jest o indeks tematyczny, którego tutaj brakuje.
Katechizm można nabyć kierując zamówienie na adres:
Wydawnictwo Pallottinum
60-959 Poznań, skr. poczt. 23
tel. (0-61) 867-52-33
fax (0-61) 867-52-38
http://www.biblia.poznan.pl/Pallotti
e-mail: pallotti@thfac.poznan.pl

4. Pozdrowienia dla czytelników
Serdecznie pozdrawiam czytelników moich stron. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomagam innym poznawać jaka jest nasza wiara i w co tak naprawdę wierzyć powinniśmy.

<<powrót