Wstęp (1-25)
I. Życie człowieka - znać i kochać Boga (1-3)
II. Przekazywanie wiary - katecheza (4-10)
III. Cel i adresaci Katechizmu (11-12)
IV. Struktura Katechizmu (13-17)
V. Wskazania praktyczne do korzystania z katechizmu (18-22)
VI. Konieczne adaptacje (23-24)
Miłość ponad wszystko (25)

SPIS TREŚCI