Część czwarta
MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dział drugi: MODLITWA PAŃSKA "OJCZE NASZ"
Wprowadzenie (2759-2760)
Artykuł 1: "Streszczenie całej Ewangelii" (2761-2776)
Wprowadzenie (2761)
I. W centrum Pisma świętego (2762-2764)
II. "Modlitwa Pańska" (2765-2766)
III. Modlitwa Kościoła (2767-2772)
W skrócie (2773-2776)
Artykuł 2: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie" (2777-2802)
I. "Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością" (2777-2778)
II. "Ojcze!" (2779-2785)
III. Ojcze "nasz" (2786-2793)
IV. "Któryś jest w niebie" (2794-2796)
W skrócie (2797-2802)
Artykuł 3: Siedem próśb (2803-2865)
Wprowadzenie (2803-2806)
I. "Święć się imię Twoje" (2807-2815)
II. "Przyjdź Królestwo Twoje" (2816-2821)
III. "Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi" (2822-2827)
IV. "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" (2828-2837)
V. "Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" (2838-2845)
- "Odpuść nam nasze winy"
- "...jako i my odpuszczamy naszym winowajcom"
VI. "Nie wódź nas na pokuszenie" (2846-2849)
VII. "Ale nas zbaw ode Złego" (2850-2854)
Doksologia końcowa (2855-2856)
W skrócie (2857-2865)

POPRAWKI:
2834 / 2853 /

SPIS TREŚCI