Część czwarta
MODLITWA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dział pierwszy: MODLITWA W ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM
Rozdział pierwszy: OBJAWIENIE MODLITWY. POWSZECHNE POWOŁANIE DO MODLITWY (2566-2649)
Wprowadzenie (2566-2567)
Artykuł 1: W Starym Testamencie (2568-2597)
- Stworzenie jako żródło modlitwy
- Obietnica i modlitwa wiary
- Mojżesz i modlitwa pośrednika
- Dawid i modlitwa króla
- Eliasz. prorocy i nawrócenie serca
- Psalmy - modlitwa zgromadzenia
W skrócie (2590-2597)
Artykuł 2: W pełni czasów (2598-2622)
- Jezus się modli
- Jezus uczy modlitwy
- Jezus wysłuchuje modlitwy
- Modlitwa Maryi Dziewicy
W skrócie (2620-2622)
Artykuł 3: W czasie Kościoła (2623-2649)
Wprowadzenie (2623-2625)
I. Błogosławieństwo i adoracja (2626-2628)
II. Modlitwa prośby (2629-2633)
III. Modlitwa wstawiennicza (2634-2636)
IV. Modlitwa dziękczynienia (2637-2638)
V. Modlitwa uwielbienia (2639-2643)
W skrócie (2644-2649)

POPRAWKI:
/ 2599 /

SPIS TREŚCI