Część trzecia
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Dział drugi: DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ
Rozdział drugi: "BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO" (2196-2557)
Wprowadzenie (2196)
Artykuł 4: Czwarte przykazanie (2197-2257)
Wprowadzenie (2197-2200)
I. Rodzina w planie Bożym (2201-2206)
- Natura rodziny
- Rodzina chrześcijańska
II. Rodzina i społeczeństwo (2207-2213)
III. Obowiązki członków rodziny (2214-2220)
- Obowiązki dzieci
- Obowiązki rodziców
IV. Rodzina i Królestwo Boże (2232-2233)
V. Władze w społeczności cywilnej (2234-2243)
- Obowiązki władz cywilnych
- Obowiązki obywateli
- Wspólnota polityczna i Kościół
W skrócie (2247-2257)
Artykuł 5: Piąte przykazanie (2258-2330)
Wprowadzenie (2258)
I. Poszanowanie życia ludzkiego (2259-2283)
- Świadectwo Historii Świętej
- Uprawniona obrona
- Zabójstwo zamierzone
- Przerywanie ciąży
- Eutanazja
- Samobójstwo
II. Poszanowanie godności człowieka (2284-2301)
- Poszanowanie duszy drugiego człowieka: zgorszenie
- Poszanowanie zdrowia
- Poszanowanie osoby i badania naukowe
- Poszanowanie integralności cielesnej
- Szacunek dla zmarłych
III. Obrona pokoju (2302-2317)
- Pokój
- Unikanie wojny
W skrócie (2318-2330)
Artykuł 6: Szóste przykazanie (2331-2400)
I. "Męzczyzną i niewiastą stworzył ich" (2331-2336)
II. Powołanie do czystości (2337-2359)
- Integralność osoby
- Integralność daru z siebie
- Różne formy czystości
- Wykroczenia przeciw czystości
- Czystość i homoseksualizm
III. Miłość małżonków (2360-2379)
- Wierność małżeńska
- Płodność małżeńska
- Dziecko jako dar
IV. Wykroczenia przeciw godności małżeństwa (2380-2391)
- Rozwód
- Inne wykroczenia przeciw godności małżeństwa
W skrócie (2392-2400)
Artykuł 7: Siódme przykazanie (2401-2463)
Wprowadzenie (2401)
I. Powszechne przeznaczenie i własność prywatna dóbr (2402-2406)
II. Poszanowanie osób i ich dóbr (2407-2418)
- Poszanowanie dóbr drugiego człowieka
- Poszanowanie integralności stworzenia
III. Nauka społeczna Kościoła (2419-2425)
IV. Działalność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna (2426-2436)
V. Sprawiedliwość i solidarność między narodami (2437-2442)
VI. Miłość ubogich (2443-2449)
W skrócie (2450-2463)
Artykuł 8: Ósme przykazanie (2464-2513)
Wprowadzenie (2464)
I. Żyć w prawdzie (2465-2470)
II. Dać świadectwo prawdzie (2471-2474)
III. Wykroczenia przeciw prawdzie (2475-2487)
IV. Poszanowanie prawdy (2488-2492)
V. Posługiwanie się środkami społecznego przekazu (2493-2499)
VI. Prawda, piękno i sztuka sakralna (2500-2503)
W skrócie (2504-2513)
Artykuł 9: Dziewiąte przykazanie (2514-2533)
Wprowadzenie (2514)
I. Oczyszczenie serca (2517-2519)
II. Walka o czystość (2520-2527)
W skrócie (2528-2533)
Artykuł 10: Dziesiąte przykazanie (2534-2557)
Wprowadzenie (2534)
I. Nieład pożądliwości (2535-2540)
II. Pragnienie Ducha Świętego (2541-2543)
III. Ubóstwo serca (2544-2547)
IV. "Chcę widzieć Boga" (2548-2550)
W skrócie (2551-2557)

POPRAWKI:
/ 2265 / 2266 / 2267 / 2296 /2297 / 2326 / 2352 / 2358 / 2366 / 2372 / 2403 / 2411 / 2417 / 2483 / 2508 /

SPIS TREŚCI