Część trzecia
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM
Rozdział trzeci: ZBAWIENIE BOŻE: PRAWO I ŁASKA (1949-2051)
Wprowadzenie (1949)
Artykuł 1: Prawo moralne (1950-1986)
Wprowadzenie (1950-1953)
I. Naturalne prawo moralne (1954-1960)
II. Stare Prawo (1961-1964)
III. Nowe Prawo, czyli Prawo ewangeliczne (1965-1974)
W skrócie(1975-1986)
Artykuł 2: Łaska i usprawiedliwienie (1987-2029)
I. Usprawiedliwienie (1987-1995)
II. Łaska (1996-2005)
III. Zasługa (2006-2011)
IV. Świętość chrześcijańska (2012-2016)
W skrócie (2017-2029)
Artykuł 3: Kościół - Matka i Wychowawczyni (2030-2051)
Wprowadzenie (2030-2031)
I. Życie moralne i Urząd Nauczycielski Kościoła (2032-2040)
II. Przykazania kościelne (2041-2043)
III. Życie moralne i świadectwo misyjne (2044-2046)
W skrócie (2047-2051)
Dziesięć przykazań

POPRAWKI:
2042 / 2043

SPIS TREŚCI