Część trzecia
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM
Rozdział drugi:
WSPÓLNOTA LUDZKA (1877-1948)
Wprowadzenie (1877)
Artykuł 1: Osoba i społeczność (1878-1896)
I. Wspólnotowy charakter powołania ludzkiego (1878-1885)
II. Nawrócenie i społeczność (1886-1889)
W skrócie (1890-1896)
Artykuł 2: Uczestnictwo w życiu społecznym (1897-1927)
I. Władza (1897-1904)
II. Dobro wspólne (1905-1912)
III. Odpowiedzialność i uczestnictwo (1913-1917)
W skrócie (1918-1927)
Artykuł 3: Sprawiedliwość społeczna (1928-1948)
Wprowadzenie (1928)
I. Poszanowanie osoby ludzkiej (1929-1933)
II. Równość i różnica między ludźmi (1934-1938)
III. Solidarność ludzka (1939-1942)
W skrócie (1943-1948)

SPIS TREŚCI