Część trzecia
ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Dział pierwszy: POWOŁANIE CZŁOWIEKA: ŻYCIE W DUCHU ŚWIĘTYM
Rozdział pierwszy: GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ (1700-1876)
Wprowadzenie (1700)
Artykuł 1: Człowiek obrazem Boga (1701-1715)
W skrócie (1710-1715)
Artykuł 2: Nasze powołanie do szczęścia (1716-1729)
I. Błogosławieństwa (1716-1717)
II. Pragnienie szczęścia (1718-1719)
III. Szczęście chrześcijańskie (1720-1724)
W skrócie (1725-1729)
Artykuł 3: Wolność człowieka (1730-1748)
Wprowadzenie (1730)
I. Wolność i odpowiedzialność (1731-1738)
II. Wolność ludzka w ekonomii zbawienia (1739-1742)
W skrócie (1743-1748)
Artykuł 4: Moralność czynów ludzkich (1749-1757)
Wprowadzenie (1749)
I. Źródła moralnośći (1750-1754)
II. Czyny dobre i złe (1755-1756)
W skrócie (1757-1761)
Artykuł 5: Moralność uczuć (1762-1775)
Wprowadzenie (1762)
I. Uczucia (1763-1766)
II. Uczucia i życie moralne (1767-1770)
W skrócie (1771-1775)
Artykuł 6: Sumienie moralne (1776-1802)
Wprowadzenie (1776)
I. Sąd sumienia (1777-1782)
II. Formowanie sumienia (1783-1785)
III. Wybierać zgodnie z sumieniem (1786-1789)
IV. Sąd błędny (1790-1794)
W skrócie (1795-1802)
Artykuł 7: Cnoty (1803-1845)
Wprowadzenie (1803)
I. Cnoty ludzkie (1804-1811)
- Cnoty kardynalne
- Cnoty i łaska
II. Cnoty teologalne (1812-1829)
- Wiara
- Nadzieja
- Miłość
III. Dary i owoce Ducha Świętego (1830-1832)
W skrócie (1833-1845)
Artykuł 8: Grzech (1846-1876)
I. Miłosierdzie i grzech (1846-1848)
II. Definicja grzechu (1849-1851)
III. Zróżnicowanie grzechów (1852-1853)
IV. Ciężar grzechu: grzech śmiertelny i powszedni (1854-1864)
V. Rozprzestrzenianie się grzechu (1865-1869)
W skrócie (1870-1876)

POPRAWKI:
1702 / 1863 / 1864

SPIS TREŚCI