Część druga
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA

Wprowadzenie (1210-1211)

 

SPIS TREŚCI