Część druga
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA
Rozdział czwarty:
INNE CELEBRACJE LITURGICZNE (1667-1690)
Artykuł 1:
Sakramentalia (1667-1679)
- Wprowadzenie (1667)
- Cechy charakterystyczne sakramentaliów (1608-1670)
- Różnorodne formy sakramentaliów (1671-1673)
- Religijność ludowa (1674-1676)
W skrócie (1677-1679))
Artykuł 2:
Pogrzeb chrześcijański (1680-1690)
Wprowadzenie (1680)
I.
Ostatnia Pascha chrześcijanina (1681-1683)
II.
Celebracja pogrzebu (1684-1690)

SPIS TREŚCI