Część druga
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA
Rozdział trzeci:
SAKRAMENTY W SŁUŻBIE KOMUNII (1533-1666)
Wprowadzenie (1522-1535)
Artykuł 6:
Sakrament święceń (1536-1600)
Wprowadzenie (1536)
I.
Dlaczego ten sakrament nazywa się sakramentem "święceń" (Ordinatio)? (1537-1538)
II.
Sakrament święceń w ekonomii zbawienia (1539-1553)
- Kapłaństwo Starego Testamentu
- Jedyne kapłaństwo Chrystusa
- Dwa sposoby uczestniczenia w jedynym kapłaństwie Chrystusa
- W Osobie Chrystusa - Głowy
- "...w imieniu całego Kościoła"

III. Trzy stopnie sakramentu święceń
(1554-1571)
- Święcenia biskupie - pełnia sakramentu święceń
- Święcenia prezbiterów - współpracowników biskupa
- Święcenia diakonów - "dla posługi"
IV.
Celebracja sakramentu święceń (1572-1574)
V.
Kto może udzielać sakramentu święceń? (1575-1576)
VI.
Kto może otrzymać sakrament święceń? (1577-1580)
VII.
Skutki sakramentu święceń (1581-1589)
- Niezatarty charakter
- Łaska Ducha Świętego
W skrócie (1590-1600)
Artykuł 7:
Sakrament małżeństwa (1601-1666)
Wprowadzenie (1601)
I.
Małżeństwo w zamyśle Bożym (1602-1620)
- Małżeństwo w porządku stworzenia
- Małżeństwo pod panowaniem grzechu
- Małżeństwo pod pedagogią Prawa
- Małżeństwo w Panu
- Dziewictwo dla Królestwa Bożego
II.
Celebracja sakramentu małżeństwa (1621-1624)
III.
Zgoda małżeńska (1625-1637)
- Małżeństwo mieszane i różnica religii
IV.
Skutki sakramentu małżeństwa (1638-1642)
- Węzeł małżeński
- Łaska sakramentu małżeństwa
V.
Dobra i wymagania miłości małżęńskiej (1643-1654)
- Jedność i nierozerwalność małżeństwa
- Wierność miłości małżeńskiej
- Otwartość na płodność
VI.
Kościół domowy (1655-1658)
W skrócie (1659-1666)

SPIS TREŚCI