Część druga
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział drugi: SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA
Rozdział pierwszy:
SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (1212-1419)
Wprowadzenie (1212)
Artykuł 1:
Sakrament chrztu (1213-1284)
Wprowadzenie (1213)
I.
Jak jest nazywany ten sakrament? (1214-1216)
II.
Chrzest w ekonomii zbawienia (1217-1228)
- Zapowiedź chrztu w Starym Przymierzu
- Chrzest Chrystusa
- Chrzest w Kościele
III.
Jak celebruje się sakrament chrztu? (1229-1245)
- Wtajemniczenie chrześćiajńskie
- Mistagogia celebracji
IV.
Kto może przyjąć chrzest? (1246-1255)
- Chrzest dorosłych
- Chrzest dzieci
- Wiara i chrzest
V.
Kto może chrzcić? (1256)
VI.
Konieczność chrztu (1257-1261)
VII.
Łaska chrztu (1262-1274)
- Na odpuszczenie grzechów
- "Nowe stworzenie"
- Włączeni w Kośćiół, Ciało Chrystusa
- Sakramentalny węzeł jednośći chrześcijan
- Niezatarte duchowe znamię
W skrócie (1275-1284)
Artykuł 2:
Sakrament bierzmowania (1285-1321)
Wprowadzenie (1285)
I.
Bierzmowanie w ekonomii zbawienia (1286-1292)
- Dwie tradycje: Wschód i Zachód
II.
Znaki i obrzędy bierzmowania (1293-1301)
- Celebrowanie bierzmowania
III.
Skutki bierzmowania (1302-1305)
IV.
Kto może otrzymać sakrament bierzmowania? (1306-1311)
V.
Szafarz bierzmowania (1312-1314)
W skrócie (1315-1321)
Artykuł 3:
Sakrament Eucharystii (1322-1419)
Wprowadzenie (1322-1323)
I.
Eucharystia - źródło i szczyt Kościoła (1324-1327)
II.
Jak jest określana Eucharystia? (1328-1332)
II.
Eucharystia w ekonomii zbawienia (1333-1344)
- Znaki chleba i wina
- Ustanowienie Eucharystii
- "To czyńcie na moją pamiątkę"
IV.
Liturgiczna celebracja Eucharystii (1345-1355)
- Msza w ciągu wieków
- Przebieg celebracji
V.
Sakaramentalna ofiara: dziękczynienie, pamiątka, obecność (1356-1381)
- Dziękczynienie i uwielbienie Ojca
- Pamiątka ofiary Chrystusa i Jego Ciała, Kościoła
- Obecność Chrystusa mocą Jego słowa i Ducha Świętego
VI.
Uczta Paschalna (1382-1401)
- "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy": Komunia święta
- Owoce Komunii świętej
VII.
Eucharystia - "zadatek przyszłej chwały" (1402-1405)
W skrócie (1406-1419)

SPIS TREŚCI