Część druga
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA

Wprowadzenie (1076)

 

SPIS TREŚCI