Część druga
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA
Rozdział drugi:
CELEBRACJA SAKRAMENTALNA MISTERIUM PASCHALNEGO (1135-1209)
Wprowadzenie (1135)
Artykuł 1:
Celebracja liturgii Kościoła (1136-1199)
I.
Kto celebruje liturgię? (1136-1144)
- Celebransi liturgii niebieskiej
- Celebransi liturgii sakramentalnej
II.
Jak celebrować liturgię? (1145-1162)
- Znaki i symbole
- Słowa i czynności
- Śpiew i muzyka
- Święte obrazy
III.
Kiedy celebrować liturgię? (1163-1178)
- Czas liturgiczny
- Dzień Pański
- Rok liturgiczny
- Cześć świętych w roku liturgicznym
- Liturgia Godzin
IV.
Gdzie celebrować liturgię? (1179-1186)
W skrócie (1187-1199)
Artykuł 2:
Różnorodność liturgiczna a jedność Misterium (1200-11209)
- Tradycje liturgiczne a jedność Kościoła
- Liturgia i kultury
W skrócie (1207-1209)

SPIS TREŚCI