Część druga
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Dział pierwszy: EKONOMIA SAKRAMENTALNA
Rozdział pierwszy: MISTERIUM PASCHALNE W CZASIE KOŚCIOŁA (1077-1134)
Artykuł 1: Liturgia - dzieło Trójcy Świętej (1077-1113)
I. Ojciec jako Źródło i Cel liturgii (1077-1083)
II. Dzieło Chrystusa w liturgii (1084-1090)
- Chrystus uwielbiony
- ...od czasu Kościoła Apostołów
- ...jest obecny w liturgii ziemskiej
- ...która uczestniczy w liturgii niebieskiej
III. Duch Święty i Kościół w liturgii (1091-1109)
- Duch Święty przygotowuje na przyjęcie Chrystusa
- Duch Święty przypomina misterium Chrystusa
- Duch Święty aktualizuje misterium Chrystusa
- Komunia w Duchu Świętym
W skrócie (1110-1112)
Artykuł 2: Misterium Paschalne w sakramentach Kośćioła (1113-1134)
Wprowadzenie (1113)
I. Sakramenty Chrystusa (1114-1116)
II. Sakramenty Kościoła (1117-1121)
III. Sakramenty wiary (1122-1126)
IV. Sakramenty zbawienia (1127-1129)
V. Sakramenty życia wiecznego (1130)
W skrócie (1131-1134)

SPIS TREŚCI