Część pierwsza
WYZNANIE WIARY

Dział drugi: WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Rozdział pierwszy: WIERZĘ W BOGA OJCA (198-421)
Wprowadzenie (198)
Artykuł 1: "Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi" (199-421)
Paragraf 1: Wierzę w Boga (199-231)
Wprowadzenie (199)
I. "Wierzę w jednego Boga" (200-202)
II. Bog objawia swoje imię (203-213)
- Bóg żywy
- " Ja Jestem, Który Jestem"
- "Bóg miłosierny i litościwy"
- Tylko Bóg JEST
III. Bóg, "Ten, Który Jest", jest Prawdą i Miłością (214-221)
- Bóg jest Prawdą
- Bóg jest Miłością
IV. Konsekwencje wiary w Jedynego Boga (222-227)
W skrócie (228-231)
Paragraf 2: Ojciec (232-267)
I. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (232-237)
II. Objawienie Boga jako Trójcy (238-248)
- Ojciec objawiony przez Syna
- Ojciec i Syn objawieni przez Ducha
III. Trójca Święta w nauce wiary (249-256)
- Formowanie się dogmatu trynitarnego
- Dogmat Trójcy Świętej
IV. Dzieło Boże i posłania trynitarne (257-260)
W skrócie (261-267)
Paragraf 3:Wszechmogący (268-278)
Wprowadzenie (268-274)
- "Czyni on wszystko, co zechce"
- "Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy"
- Tajemnica pozornej niemocy Boga
W skrócie (275-278)
Paragraf 4: Stwórca (279-324)
Wprowadzenie (279-281)
I. Katecheza o stworzeniu (282-289)
II. Stworzenie - dzieło Trójcy Świętej (290-292)
III. "Świat został stworzony dla chwały Bożęj" (293-294)
IV. Tajemnica stworzenia (295-301)
- Bóg stwarza przez mądrość i miłość
- Bóg stwarza z "niczego"
- Bóg stwarza świat uporządkowany i dobry
- Bóg jest transcendentny wobec stworzenia i jest w nim obecny
- Bóg podtrzymuje i prowadzi stworzenie
V. Bóg urzeczywistnia swój zamysł: Opatrzność Boża (302-314)
- Opatrzność, a przyczyny wtórne
- Opatrzność, a zgorszenie z powodu zła
W skrócie (315-324)
Paragraf 5: Niebo i ziemia (325-354)
Wprowadzenie (325-327)
I. Aniołowie (328-336)
- Istnienie aniołów - prawda wiary
- Kim są aniołowie?
- Chrystus "ze wszystkimi swoimi aniołami"
- Aniołowie w życiu Kościoła
II. Świat widzialny (337-349)
W skrócie (350-354)
Paragraf 6: Człowiek (355-384)
Wprowadzenie (355)
I. "Na obraz Boży" (356-361)
II. Corporeet anima unus - "jeden ciałem i duszą" (362-368)
III. "Mężczyzną i niewiastą stworzył ich" (369-373)
- Równość i odmienność chciane przez Boga
- "Jedno dla drugiego" - "jedność we dwoje"
IV. Człowiek w raju (374-379)
W skrócie (380-384)
Paragraf 7: Upadek (385-421)
Wprowadzenie (385)
I. "Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (386-390)
- Rzeczywistość grzechu
- Grzech pierworodny - istotna prawda wiary
- Aby czytać opis upadku
II. Upadek aniołow (391-395)
III. Grzech pierworodny (396-409)
- Próba wolności
- Pierwszy grzech człowieka
- Konsekwencje grzechu adama dla ludzkośći
- Ciężka walka...
IV. "Nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci" (410-412)
W skrócie (413-421)

SPIS TREŚCI