Część pierwsza
WYZNANIE WIARY

Dział pierwszy: "WIERZĘ" - "WIERZYMY"
Roździał trzeci: CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU (142-184)
Wprowadzenie (142-143)
Artykuł 1: Wierzę (144-165)
I. Posłuszeństwo wiary (144-149)
- Abraham-"ojciec wszystkich wierzących"
- Maryja-"Błogosławiona, która uwierzyła"
II. "Wiem, komu uwierzyłem" (150-152)
- Wierzyć w jednego Boga
- Wierzyć w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego
- Wierzyć w Ducha Świętego
III. Charakterystyczne przymioty wiary (153-165)
- Wiara jest łaską
- Wiara jest aktem ludzkim
- Wiara i rozum
- Wolność wiary
- Konieczność wiary
- Wytrwanie w wierze
- Wiara-początek życia wiecznego
Artykuł 2: Wierzymy (166-184)
Wprowadzenie (166-167)
I. "Wejrzyj, Panie, na wiarę Twojego Kościoła" (168-169)
II. Język wiary (170-171)
III. Jedna wiara (172-175)
W skrócie (176-184)
Wyznanie wiary

SPIS TREŚCI