Część pierwsza
WYZNANIE WIARY

Dział pierwszy: "WIERZĘ" - "WIERZYMY"
Rozdział drugi: BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI (50-141)
Wprowadzenie (50)
Artykuł 1: Objawienie Boże (51-73)
I. Bóg objawia swój "zamysł życzliwości" (51-53)
II. Etapy Objawienia (54-64)
- Od początku Bóg pozwala się poznać
- Przymierze z Noem
- Bóg wybiera Abrahama
- Bóg formuje Izrael jako swój lud
III. Chrystus Jezus - "Pośrednik i Pełnia całego Objawienia" (65-67)
- Bóg powiedział wszystko w swoim Słowie
- Nie będzie innego objawienia
W skrócie (68-73)
Artykuł 2:
Przekazywanie Objawienia Bożego (74-100)
Wprowadzenie (74)
I.
Tradycja apostolska (75-79)
- Przepowiadanie apostolskie
- ...kontynuowane przez sukcesję apostolską
II.
Relacja między Tradycją i Pismem Świętym (80-83)
- Wspólne źródło
- ...dwóch różnych sposobów przekazywania
- Tradycja apostolska i tradycje eklezjalne
III.
Interpretacja depozytu wiary (84-95)
- Depozyt wiary powierzony całemu Kościołowi
- Urząd Nauczycielski Kościoła
- Dogmaty Wiary
- Nadprzyrodzony zmysł wiary
- Wzrost w rozumieniu wiary
W skrócie (96-100)
Artyku? 3:
Pismo święte (101-141)
I.
Chrystus - jedyne Słowo Pisma świętego (101-104)
II.
Natchnienie i prawda Pisma świętego (105-108)
III.
Duch Święty - "Interpretator" Pisma świętego (109-119)
- Różne sensy Pisma świętego
IV.
Kanon Pisma świętego (120-130)
- Stary Testament
- Nowy Testament
- Jedność Starego i Nowego Testamentu
V.
Pismo święte w życiu Kościoła (131-133)
W skrócie (134-141)

SPIS TREŚCI