1   Por. Dz 2, 42.

2   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 1; 2.

3   Tamże, 18.

4   Por. tamże.

5   Tamże, 13.

6   Synod Biskupów (1985), Relacja końcowa, II B a 4.

7   Jan Paweł II, Przemówienie do Synodu Biskupów (7 grudnia 1985).

8   Synod Biskupów (1985), Relacja końcowa, II B a 4.

9   Por. Mt 10, 32; Rz 10, 9.

10   Por. Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 20-22; 25.

11   Katechizm Rzymski, Wstęp, 11.

12   Katechizm Rzymski, Wstęp, 10.