1   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 19.

2   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 19.

3   Por. tamże, 19-21.

4   Por. Mt 13, 22.

5   Por. Rdz 3, 8-10.

6   Por. Jon 1, 3.

7   Św. Augustyn, Confessiones, I, 1, 1.

8   Por. Dz 14, 15. 17; 17, 27-28; Mdr 13, 1-9.

9   Św. Augustyn, Sermones, 241, 2: PL 38, 1134.

10   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 18; por. 14.

11   Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, 2, 3.

12   Sobór Watykański I: DS 3004; por. 3026; Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 6.

13   Por. Rdz 1, 27.

14   Pius XII, enc. Humani generis: DS 3875.

15   Tamże: DS 3876; por. Sobór Watykański I: DS 3005; Sobór Watykański II, konst. Dei verbum, 6; św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, 1, 1.

16   Liturgia św. Jana Chryzostoma, Anafora.

17   Sobór Laterański IV: DS 806.

18   Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, I, 30.

19   Św. Augustyn, Confessiones, X, 28, 39.

20   Por. Sobór Watykański I: DS 3026

21   Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 36.